Skip to content

Kystruta

Kystruta er et hus med god historie. Det startet som samlingssted for drosjene på Sanden i Arendal og ble flyttet til Havstad da taxiene måtte flytte i forbindelse med at Altisenteret ble bygget.

Kystruta brukes til foredrag, kystkaffen, møter og samlinger for lokale lag og foreninger. I tillegg leies det ut til selskaplige sammenkomster som komfirmasjoner og andre private festlige anledninger.

Det er plass til omlag 60 personer for foredrag og lignende og det kan dekkes til mellom 20 og 30 personer når det er sosiale anledninger.

Med et lite kjøkken og toalett er Kystruta et allsidig bygg. Er du interessert i å leie huset, ta kontakt på mail eller telefon.

Vil du leie lokaler hos oss ta kontakt på telefon 92 04 66 96 eller svennco@hotmail.com

Raet Kystlag