Skip to content
  • Roknappen
  • Eliasbåten for de minste
  • Kyststi
  • kafé med snille priser
  • Shantykoret de Tvende
  • stands med tilknytning til kystkultur og fartøyvern
  • trebåter og skuter fyller Pollen

11.00 – Arrangementet starter
11:30 – Piraten kommer
11:45 – Shantykoret de Tvende
12:45 – René Nielsen, Sissel Kvambe, Niclas og Caroline og flere underholder
14:15 – Shantykoret  de Tvende

Her blir båtene listet opp etter hvert som de melder inn

 

Alle utstillere nevnes — med logo?

 

11.00 Arrangementet starter

11:30 Piraten kommer

11:45 Shantykoret de Tvende

12:45 – 14:00 René Nielsen, Sissel Kvambe, Niclas og Caroline og flere underholder

14:15 – 14:50 Shantykoret  de Tvende

Her blir båtene listet opp etter hvert som de melder inn

 

Alle utstillere nevnes — med logo?

 

Raet Kystlag