Skip to content

Innkalling til Årsmøte i Raet Kystlag på Kystruta Havstad 19. 5 2022 kl 19.00
 

  • by

Styret i Raet Kystlag innkaller med dette medlemmene til Årsmøte torsdag 19.mai.

Saker til Behandling
   1. Velkommen. Godkjenning av  referat fra årsmelding 2021, som vi la på nettsiden i fjor. 

   2. Gjennomgang av våre aktiviteter som har vært gjennomført

   3. Gjennomgang av våre kommende aktiviteter. 

  4.  Lagets Økonomi. Godkjenning av regnskapet.

   5. Opprettelse av nye stillinger i styret, eks varamann, materialforvalter,

         Aktivitets ansvarlig, mm

   6. Valg av ny formann og nestleder.
Styret konstituerer seg selv med resten av sammensetning  i følge vedtekter til Kystens lag.

   7 . Forvaltning av våre oppsparte midler.

  8. Eventuelt.( saker som ønskes tatt opp må sendes på mail til Styrets leder, Øyvind Sjøwall innen 12. Mai.

7. Avslutning.   

Raet Kystlag